Disclaimer

De website www.comotive.nl en de inhoud ervan valt onder het auteursrecht van CoMotive. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

CoMotive besteedt de grootst mogelijke aandacht aan gegevens en informatie die op deze site te vinden zijn. Deze informatie op de website kunnen we zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Hoewel we deze website met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en steeds onderhouden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. We kunnen ook niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

CoMotive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronderbegrepen schade die het gevolg is van virussen. Bezoek aan en gebruik van de website is dan ook geheel voor risico van de gebruiker.

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.