Privacy statement site-bezoekers

Versie 1.0.0

Laatste wijziging 1 juli 2019

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

CoMotive kan je persoonsgegevens verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten van CoMotive en/of omdat je deze gegevens zelf aan CoMotive verstrekt. CoMotive kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Jouw voor- en achternaam

– Jouw adresgegevens

– Jouw telefoonnummer

– Jouw e-mailadres

– Jouw IP-adres

– Jouw bedrijfsnaam en NAW-gegevens

– Jouw bank- en betaalgegevens wanneer je in de webshop betaalt

– Informatie over locatie, apparaat, browser instellingen en surfgedrag

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via corinne@comotive.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONSGEGEVENS VERWERK

CoMotive verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– CoMotive analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

HOE LANG IK PERSOONSGEGEVENS BEWAAR

CoMotive bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt, of nadat deze wordt ontbonden. Cookies zijn op elk moment door jou te verwijderen in de browserinstellingen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

CoMotive verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Denk hierbij aan te ontwikkelen mailings in opdracht van jouw bedrijf, of het regelen van hosting bij een derde partij. Bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE IK GEBRUIK

CoMotive gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@comotive.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoons- gegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

CoMotive neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@comotive.nl of 06 238 962 41.

CoMotive is als volgt te bereiken:

CoMotive
t.a.v. Corinne Moerman

Molvense Erven 234
5672 HS Nuenen

T: 06-23896241
E: info@comotive.nl

KVK: 56876726